B-55

  • В-55 Компресиран газ с високо налягане, неоставящ конденз върху почистваните повърхности
  • За премахване на прах и замърсяване от прецизна техника.
  • Може да се използва и при включено оборудване
  • Прилага се само във вертикално положение.
  • B-55 е с по-високо налягане на впръскване спрямо B-45F
Код: 8109