За нас

Оптиком ООД е специализирана в предлагането на продукти и услуги в областта на оптичните комуникации.

Фирмата предлага богата гама от продукти, включваща пасивни компоненти за
оптични комуникации,   инструментално и тестово оборудване, активно оборудване.  Предлага също така консултантски и инженерни услуги в областта.

 Оптиком ООД е българска частна фирма, създадена през 2005г.

Компанията предлага както цялостно изграждане на комуникационни системи, така и на отделни етапи включващи : консултации, сплайсване на оптични влакна, тестване на оптични линии, локализиране и отстраняване на повреди.Участвала е в изграждане на обекти на държавната администрация, министерства и други организации

 Фирмата разполага с добра база и квалифициран персонал, за да може бързо и адекватно да отговаря на потребностите на клиентите.

 Клиенти на Оптиком ООД са както големите телекомуникационни оператори, така и  по-малки интернет  доставчици, държавната администрация  и  други държавни и частни фирми.