B-45F

  • В-45F Компресиран газ с високо налягане, неоставящ конденз върху почистваните повърхности
  • За премахване на прах и замърсяване от прецизна техника.
  • Използва се при изключена апаратура
  • Прилага се само във вертикално положение.
Код: 8131