PLC-1 x 64 - SC/APC

  • Оптичен сплитер, SM, работещ в целия оптичен обхват (1260÷1650)nm
  • Конектор: SC/APC
  • Тип на влакното: LSZH SMF-28 ø3.0mm x 1m
  • Съотношение вход/изход: 1 x 64 (1.563 : 1.563 : 1.563 : ...)%
  • Внесено затихване (dB): 19.8±0.4
  • Обратно отражение (dB): ≥ 60dB
  • Размери (mm): 140x114x18