PLC-1 x 32 - SC/АPC

  • Оптичен сплитер, SM, работещ в целия оптичен обхват (1260÷1650)nm
  • Конектори: SC/APC
  • Тип на влакното: LSZH SMF-28 ø3.0mm x 1m
  • Съотношение вход/изход: 1 x 32 (3.125 : 3.125 : 3.125 : ...)%
  • Внесено затихване (dB): 16.4±0.4
  • Обратно отражение (dB): ≥ 60dB
  • Размери (mm): 119x79x18