PLC-1 x 16 - SC/APC

  • Оптичен разклонител (сплитер), SM, работещ в целия оптичен обхват (1260÷1650)nm
  • Конектори: SC/APC
  • Тип на влакното: LSZH SMF-28 ø3.0mm x 1m
  • Съотношение вход/изход: 1 x 16 (6.25 : 6.25 : 6.25 : ...)%
  • Внесено затихване (dB): 12.9±0.2
  • Обратно отражение (dB): ≥ 60dB
  • Размери (mm): 119x79x18