Услуги

Инженеринг
Инженеринг
Инженеринг и консултации в областта на оптичните комуникации.
Обучение по Oптични комуникации
Обучение по Oптични комуникации
Фирмата провежда обучение по оптичните комуникации. Обучението се отнася към дейностите в областта, като инсталация на оптични компоненти, сплайсване, измерване, особености при използване на различни видове оборудване.
Програмата на курса може да бъде съобразена с конкретната необходимост от страна на клиента и неговите изисквания.  
Инсталационни дейности
Инсталационни дейности
  •  Инсталиране на оптични компоненти и оборудване
  •  Сплайване
  •  Измерване на оптични линии
  •  Диагностика и локарилизане на повреди