СТ2-004-01

  • Почистваща карта за оптични конектори
Код: 8105