Сервиз

Сервиз
Оптиком разполага с оторизиран сервиз на уреди за зававяране SUMITOMO.
За повече информация: 
https://www.sumielectric.com/service-providers/