Оптична кутия HTTB-X50

  • брой кабелни входове: 6
  • макс. диаметър на кабела: 6mm
  • макс. капацитет: 4 сплайса
  • брой сплайс-касети: 1
  • брой изходни портове: 1 SC du (LC qu)
  • размери (mm): 82x82x36
Код: 2248