Оптичен атенюатор (затихвател) 5dB, SC/UPC

Оптични затихватели
Оптичен атенюатор (затихвател) SC/UPC, 5dB ±5%, RL< -50dB @1310/1550nm