Оптичен атенюатор (затихвател) 3dB, SC/UPC

Оптични затихватели
Оптичен атенюатор (затихвател) SC/UPC, 3dB ±5%, RL< -50dB @1310/1550nm