Оптичен атенюатор (затихвател) 3dB, SC/АPC

Оптични затихватели
Оптичен атенюатор (затихвател) SC/APC, 3dB ±5%, RL< -60dB @1310/1550nm