VLS-8

Измервателна апаратура - Визуален локатор на грешка

Визуален локатор на грешка - VLS-8

VLS-8-1

Изходна мощност >=1mW ;

Работна дължина на вълната: 650nm±10nm;

Честотна модулация: CW; 2Hz;

VLS-8-10

Изходна мощност >=10mW (>=0dBm);

Работна дължина на вълната: 650nm±10nm;

Честотна модулация: CW; 2Hz;

VLS-8-30

Изходна мощност >=30mW;

Работна дължина на вълната: 650nm±10nm;

Честотна модулация: CW; 2Hz;

VLS-8-1 Код: 6712

VLS-8-10 Код: 6713

VLS-8-30 Код: 6706

Vizualеn lokator na grеshka - VLS-8

VLS-8-1

Izhodna moshtnost >=1mW ;

Rabotna dalzhina na valnata: 650nm±10nm;

Chеstotna modulatsiya: CW; 2Hz;

VLS-8-10

Izhodna moshtnost >=10mW (>=0dBm);

Rabotna dalzhina na valnata: 650nm±10nm;

Chеstotna modulatsiya: CW; 2Hz;

VLS-8-30

Izhodna moshtnost >=30mW;

Rabotna dalzhina na valnata: 650nm±10nm;

Chеstotna modulatsiya: CW; 2Hz;

VLS-8-1 Kod: 6712

VLS-8-10 Kod: 6713

VLS-8-30 Kod: 6706

Прикачени документи

Нови продукти