OFI-3

Измервателна апаратура - Идентификатор на влакна

Идентификатор на оптични влакна - OFI-3

Обхват на разпознаване дължината на вълната: 900 ÷ 1650nm;

Тип на разпознаване на оптичния сигнал: CW; 270Hz; 1kHz; 2kHz;

Код: 6707

Idеntifikator na optichni vlakna - OFI-3

Obhvat na razpoznavanе dalzhinata na valnata: 900 ÷ 1650nm;

Tip na razpoznavanе na optichniya signal: CW; 270Hz; 1kHz; 2kHz;

Kod: 6707

Прикачени документи

Нови продукти