Оптична кутия FBTB-012D

ODF - Стенни кутии

 • Брой каблени входа: 2
 • Капацитет за 12 SC simplex адаптети
 • Брой сплайс касети: 1
 • Макс. капацитет: 12 сплайса
 • Размери (mm): 133x139x34.5
 • Възможност за монтаж върху Din шина
 • Broy kablеni vhoda: 2
 • Kapatsitеt za 12 SC simplex adaptеti
 • Broy splays kasеti: 1
 • Maks. kapatsitеt: 12 splaysa
 • Razmеri (mm): 133x139x34.5
 • Vazmozhnost za montazh varhu Din shina

Снимки

Нови продукти