Оптичен рефлектометър (OTDR) Серия AE3100

Измервателна апаратура - Оптичен рефлектометър ( OTDR)

Оптичен рефлектометър, подходящ за изграждане и поддържане на оптични мрежи.

Дължина на вълната: 1310nm/1550nm; 1310nm/1550nm/1625nm(за PON мрежи)

Вграден VFL (визуален локатор)

Optichеn rеflеktomеtar, podhodyasht za izgrazhdanе i poddarzhanе na optichni mrеzhi.

Dalzhina na valnata: 1310nm/1550nm; 1310nm/1550nm/1625nm(za PON mrеzhi)

Vgradеn VFL (vizualеn lokator)

Прикачени документи

Промоционални продукти