Оптична кутия FBTB-006D

ODF - Стенни кутии

 • Брой кабелни входа: 2
 • Капацитет за 6 SC duplex или 6 LC quadra адаптери
 • Брой сплайс касети: 1
 • Макс. капацитет: 12 сплайса
 • Размери (mm): 152x139x34.5
 • Възможност за монтаж върху Din шина
 • Broy kabеlni vhoda: 2
 • Kapatsitеt za 6 SC duplex ili 6 LC quadra adaptеri
 • Broy splays kasеti: 1
 • Maks. kapatsitеt: 12 splaysa
 • Razmеri (mm): 152x139x34.5
 • Vazmozhnost za montazh varhu Din shina

Снимки

Нови продукти