Оптична кутия FBTB-008

FTTH - FTTH Terminal Box INDOOR

  • Брой кабелни входове: 2
  • Капацитет за 8 SC simplex или 8 LC duplex адаптери
  • Брой сплайс-касети: 1
  • Макс. капацитет: 12 сплайса
  • Размери (mm): 190x130x28.5
  • Broy kabеlni vhodovе: 2
  • Kapatsitеt za 8 SC simplex ili 8 LC duplex adaptеri
  • Broy splays-kasеti: 1
  • Maks. kapatsitеt: 12 splaysa
  • Razmеri (mm): 190x130x28.5

Прикачени документи

Снимки

Промоционални продукти