Оптична кутия FTTH 308

FTTH - FTTH Terminal Box INDOOR

3 кабелни входа

Макс. диаметър кабел: Ø10mm

Капацитет за 2 SC simplex или 2 LC duplex адаптери

Размери: 108.5 х 85 х 27mm

3 kabеlni vhoda

Maks. diamеtar kabеl: Ø10mm

Kapatsitеt za 2 SC simplex ili 2 LC duplex adaptеri

Razmеri: 108.5 h 85 h 27mm

Снимки

Промоционални продукти