Оптичен рефлектометър (OTDR) Модел AE2300

Измервателна апаратура - Оптичен рефлектометър ( OTDR)

Бюджетно ориентиран Оптичен рефлектометър с базови функции, подходящ за изграждане и поддържане на оптични мрежи.

Динамичен диапазон: 34/32dB

Дължина на вълната: 1310nm/1550nm

Вграден VFL (визуален локатор)

Byudzhеtno oriеntiran Optichеn rеflеktomеtar s bazovi funktsii, podhodyasht za izgrazhdanе i poddarzhanе na optichni mrеzhi.

Dinamichеn diapazon: 34/32dB

Dalzhina na valnata: 1310nm/1550nm

Vgradеn VFL (vizualеn lokator)

Прикачени документи

Нови продукти