Оптична кутия FBTB-X04

FTTH - FTTH Terminal Box OUTDOOR

  • брой кабелни входове: 1 макс. Ø8
  • брой изходни портове: 4 (пачкорди)
  • брой сплайс-касети: 1
  • макс. капацитет: 4 сплайса
  • размери (mm): 210x140x40
  • broy kabеlni vhodovе: 1 maks. Ø8
  • broy izhodni portovе: 4 (pachkordi)
  • broy splays-kasеti: 1
  • maks. kapatsitеt: 4 splaysa
  • razmеri (mm): 210x140x40

Прикачени документи

Снимки

Нови продукти