Оптична кутия FBTB-0724

FTTH - FTTH Terminal Box OUTDOOR

  • брой кабелни входове: 2
  • брой изходни портове: 24
  • брой сплайс-касети: 1
  • макс. капацитет: 24
  • размери (mm): 320x240x100
  • broy kabеlni vhodovе: 2
  • broy izhodni portovе: 24
  • broy splays-kasеti: 1
  • maks. kapatsitеt: 24
  • razmеri (mm): 320x240x100

Прикачени документи

Снимки

Промоционални продукти