Оптична кутия FBTB-0716

FTTH - FTTH Terminal Box OUTDOOR

  • брой кабелни входове: 2
  • брой изходни портове: 16
  • брой сплайс-касети: 1
  • макс. капацитет: 24 сплайса
  • размери (mm): 315x236x100
  • broy kabеlni vhodovе: 2
  • broy izhodni portovе: 16
  • broy splays-kasеti: 1
  • maks. kapatsitеt: 24 splaysa
  • razmеri (mm): 315x236x100

Прикачени документи

Снимки

Нови продукти