Оптична кутия FBTB-Y24A

FTTH - FTTH Terminal Box OUTDOOR

  • брой кабелни входове: 3
  • брой изходни портове: 24 (пачкорди)
  • брой сплайс-касети: 4
  • макс. капацитет: 48 сплайса
  • размери (mm): 283x245x81
  • broy kabеlni vhodovе: 3
  • broy izhodni portovе: 24 (pachkordi)
  • broy splays-kasеti: 4
  • maks. kapatsitеt: 48 splaysa
  • razmеri (mm): 283x245x81

Прикачени документи

Снимки

Промоционални продукти