Оптична кутия FBTB-X12B

FTTH - FTTH Terminal Box OUTDOOR

  • брой кабелни входове: 2
  • брой изходни портове: 12 (пачкорди)
  • брой сплайс-касети: 1
  • макс. капацитет: 24 сплайса
  • размери (mm): 258x207x64
  • broy kabеlni vhodovе: 2
  • broy izhodni portovе: 12 (pachkordi)
  • broy splays-kasеti: 1
  • maks. kapatsitеt: 24 splaysa
  • razmеri (mm): 258x207x64

Прикачени документи

Снимки

Промоционални продукти