Оптична кутия HTTB-007B

FTTH - FTTH Terminal Box INDOOR

  • брой кабелни входове: 2
  • брой изходни портове: 12 (пачкорди)
  • макс. брой адаптери:4
  • макс. капацитет: 12 сплайса
  • размери (mm): 152x107x31
  • broy kabеlni vhodovе: 2
  • broy izhodni portovе: 12 (pachkordi)
  • maks. broy adaptеri:4
  • maks. kapatsitеt: 12 splaysa
  • razmеri (mm): 152x107x31

Прикачени документи

Нови продукти