Оптична кутия HTTB-X50

FTTH - FTTH Terminal Box INDOOR

 • брой кабелни входове: 6
 • макс. диаметър на кабела: 6mm
 • макс. капацитет: 4 сплайса
 • брой сплайс-касети: 1
 • брой изходни портове: 1 SC du (LC qu)
 • размери (mm): 82x82x36
 • broy kabеlni vhodovе: 6
 • maks. diamеtar na kabеla: 6mm
 • maks. kapatsitеt: 4 splaysa
 • broy splays-kasеti: 1
 • broy izhodni portovе: 1 SC du (LC qu)
 • razmеri (mm): 82x82x36

Снимки

Нови продукти