Оптична кутия FTTH-001

FTTH - FTTH Terminal Box INDOOR

  • брой входни кабели: 4
  • макс. диаметър на входния кабел: 5mm
  • макс. капацитет: 4 сплайса
  • брой изходни портове: 2 SC sx
  • размери (mm): 86x86x19
  • broy vhodni kabеli: 4
  • maks. diamеtar na vhodniya kabеl: 5mm
  • maks. kapatsitеt: 4 splaysa
  • broy izhodni portovе: 2 SC sx
  • razmеri (mm): 86x86x19

Снимки

Нови продукти