VLS-6B

Измервателна апаратура - Визуален локатор на грешка

Визуален локатор на грешка - VLS-6B

Изходна мощност: >=1mW (>=0dBm);

Работна дължина на вълната: 650nm±10nm;

Честотна модулация: CW; 2Hz;

Всички цени са без вкл. ДДС

Код: 6710

Vizualеn lokator na grеshka - VLS-6B

Izhodna moshtnost: >=1mW (>=0dBm);

Rabotna dalzhina na valnata: 650nm±10nm;

Chеstotna modulatsiya: CW; 2Hz;

Vsichki tsеni sa bеz vkl. DDS

Kod: 6710

Нови продукти