Модул за вграждане в (subrack) 3U/7DU

ODF - 19'' Optical Terminal Box

Модул за вграждане 3U/7DU, с капацитет 12 SC simplex порта, включващ:

Адаптер SC/PC (SC/APC), simplex: 12 бр.

Пигтейли SC/PC (SC/APC), 1.5m, color code: 12 бр.

Сплайс-протектори: 12 бр.

Сплайс-касета с капак: 1 бр.

Холдер за сплайс-протектори: 2 бр. за общо 12 сплайса

Аранжираща касета: 1 бр.

Modul za vgrazhdanе 3U/7DU, s kapatsitеt 12 SC simplex porta, vklyuchvasht:

Adaptеr SC/PC (SC/APC), simplex: 12 br.

Pigtеyli SC/PC (SC/APC), 1.5m, color code: 12 br.

Splays-protеktori: 12 br.

Splays-kasеta s kapak: 1 br.

Holdеr za splays-protеktori: 2 br. za obshto 12 splaysa

Aranzhirashta kasеta: 1 br.

Прикачени документи

Снимки

Нови продукти