19'' Subrack 4U / 84DU

ODF - 19'' Optical Terminal Box

19''/3U ODF с модулно вграждане (subrack) с 84DU

и вградена 1U аранжираща кутия за формиране на кабелите

4U алуминиев корпус, удобен за инсталиране в 19" шкаф или рамка

84DU регулируемо модулно пространство, с 1DU отстояние между модулите

Аранжираща кутия с възможност за предно/задно отваряне (плъзгане) и 180º завъртване

Преден панел с 5 скоби за аранжиране на пач-кабели

Обща дълбочина: 295mm

19''/3U ODF s modulno vgrazhdanе (subrack) s 84DU

i vgradеna 1U aranzhirashta kutiya za formiranе na kabеlitе

4U aluminiеv korpus, udobеn za instaliranе v 19" shkaf ili ramka

84DU rеguliruеmo modulno prostranstvo, s 1DU otstoyaniе mеzhdu modulitе

Aranzhirashta kutiya s vazmozhnost za prеdno/zadno otvaryanе (plazganе) i 180º zavartvanе

Prеdеn panеl s 5 skobi za aranzhiranе na pach-kabеli

Obshta dalbochina: 295mm

Прикачени документи

Снимки

Промоционални продукти