Services

  • Consultation
    Consultation services in the area of optical commucations and structural cable systems.
  • Design
    This page is under construction.
  • Optical Communications Courses
    Фирмата организира и провежда курсове по оптичните комуникации. Програмата на курса може да бъде съобразена с конкретната необходимост от страна на клиента и неговите изисквания. Тя може да включва следните…

New products

Webdesign by Creative Partners