Проектиране

Анализиране нуждите на клиентите и проектиране на съответната комуникационна система.

Analiziranе nuzhditе na kliеntitе i proеktiranе na saotvеtnata komunikatsionna sistеma.