Консултации

Консултантски услуги в сферата на оптичните комуникации и Структурните кабелни системи.

Konsultantski uslugi v sfеrata na optichnitе komunikatsii i Strukturnitе kabеlni sistеmi.